Samen Maatschappelijk Verantwoord Schoonmaken

Dagschoonmaak

Dagschoonmaak is beter voor het milieu, zorgt voor gemotiveerde medewerkers, en bespaart. Het eindresultaat van het schoonmaakonderhoud is mede afhankelijk van het gebouwgebruik van personeelsleden. In sommige bedrijfstakken, zoals de gezondheidszorg, is het schoonmaken overdag uitstekend geïntegreerd. Echter is het schoonmaken tijdens kantooruren voor kantoororganisaties nog een discussie. Er zijn natuurlijkerwijs veel voordelen, maar ook nadelen. Wij sommen deze voor- en nadelen op zodat u deze nog eens kunt afwegen.

Voordelen:

Energiebesparing.
Sleutel- en alarmprocedures blijven in eigen beheer.
Openstelling gebouw neemt af.
Geen (extra) avondbewaking noodzakelijk.
Preventieve sociale controle.
Betere communicatie tussen afnemer en leverancier van schoonmaakdiensten.
Goede communicatie tussen gebruiker en schoonmaker.
Opdrachtgever krijgt veel inzicht in schoonmaakorganisatie.
Klachtengrens wordt verhoogd.


Nadelen:

Brengt enige verstoring van het primaire proces teweeg.
Logistieke activiteiten zijn ingewikkelder.
Controle op het uitgevoerde schoonmaakwerk word moeilijker.
Gebruiker verstrekt oneigenlijke opdrachten aan schoonmaker

by dArKpRiNcE